stellema-sns Stellema is ook
uw RegioBank
voor Kollum e.o.

Kifid


Kifid is het financiële klachteninstituut. Zij zijn gespecialiseerd in het bemiddelen en het beslissen van geschillen tussen consumenten en financiële dienstverleners. Banken, verzekeraars, pensioenfondsen,  intermediairs of andere financiële dienstverlener zijn wettelijk verplicht zich aan te sluiten bij een financieel klachteninstituut.

Kifid is een initiaitief van branche-organisaties in de financiële dienstverlening en wordt gefinancierd door de aangesloten dienstverleners via een stichting.

Het bestuur van Kifid en marktpartijen hebben geen invloed op de behandeling of uitkomst van een klacht. De reglementen en wijze van benoeming waarborgen de onafhankelijke positie van Ombudsman, de Geschillencommissie en Commissie van Beroep. Zij doen zelfstandig en onpartijdig hun werk.

Uitgangspunt bij de geschillenbeslechting door Kifid is dat recht wordt gesproken op basis van bindend advies. De partijen die een geschil aan de Geschillencommissie voorleggen, zijn dus gebonden aan de uitspraak.

Wij zijn aangesloten bij het Kifid onder nummer 300.005374
Meer informatie over Kifid vindt u op hun website.

Uw spaargeld bij de RegioBank? Dat kan vanaf nu ook in Kollum. Stellema is uw RegioBank voor Kollum e.o. Ontdekken wat uw spaarsaldo opbrengt bij Stellema?

Meer informatie?

Wilt u meer informatie, of persoonlijk met een adviseur spreken? Neem dan contact op met de klantenservice van Stellema Verzekeringen.

(0511) 45 1997