stellema-sns Stellema is ook
uw RegioBank
voor Kollum e.o.

Klachtenprocedure


Klachten over Stellema

Ben je niet tevreden over de dienstverlening van Stellema? Dan kun je een klacht bij ons indienen door het klachtformulier in te vullen. Jouw klacht wordt daarna meteen toegewezen aan een medewerker die de klacht verder behandelt.
Als de klacht door Stellema niet naar tevredenheid wordt opgelost dan kun je nog terecht bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).

 

Klachten over een bank of verzekeraar

Heb je een klacht over een bank of verzekeraar? Dan kun je het beste terecht bij de directie van de desbetreffende organisatie zelf. Als de klacht door de bank of verzekeraar niet naar tevredenheid wordt opgelost dan kun je nog terecht bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Het Kifid is een geschillencommissie, waar ook Stellema bij aangesloten is. Daarnaast is het natuurlijk mogelijk om de rechter te vragen om een uitspraak te doen.
Het Kifid is bedoeld om consumenten één loket te bieden voor bemiddeling in (dreigende) conflicten met financiële dienstverleners. Je kunt alleen terecht bij het Kifid als je niet tevreden bent met de manier waarop een financiële dienstverlener jouw klacht heeft afgehandeld.

 

Kifid
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Website: http://www.kifid.nl/consumenten/hoe-dient-u-uw-klacht-in
E-mail: consumenten@kifid.nl
Tel.: 0900-3552248

 

Uw spaargeld bij de RegioBank? Dat kan vanaf nu ook in Kollum. Stellema is uw RegioBank voor Kollum e.o. Ontdekken wat uw spaarsaldo opbrengt bij Stellema?

Meer informatie?

Wilt u meer informatie, of persoonlijk met een adviseur spreken? Neem dan contact op met de klantenservice van Stellema Verzekeringen.

(0511) 45 1997