stellema-sns Stellema is ook
uw RegioBank
voor Kollum e.o.

Collectief beschikbare premieregeling


Als werkgever vindt u het belangrijk dat uw medewerkers tevreden zijn met u en uw bedrijf. Bepalend daarbij zijn naast een mooi salaris en een goede sfeer de secundaire arbeidsvoorwaarden. En een hele belangrijke secundaire arbeidsvoorwaarde is de pensioenregeling. Want alleen met een goede pensioenregeling heeft uw werknemer ook na zijn pensionering voldoende inkomen.

Een goede pensioenregeling hoeft niet duur te zijn. U kunt  zelf bepalen hoe hoog de premie is die u voor het pensioen van uw medewerkers beschikbaar stelt. U kiest dan voor een beschikbare premieregeling.

 

Wat is verzekerd?

De beschikbare premie wordt gebruikt voor de opbouw van ouderdomspensioen voor uw werknemers. Dit kan op twee manieren:

• Pensioenkapitaal op basis van beleggen;
De premies worden belegd. Uw medewerkers hebben geen zekerheid over de hoogte van het pensioenkapitaal, maar zij hebben wel kans op een hoger rendement.

• Pensioenkapitaal gegarandeerd;
Uw medewerkers weten vooraf hoe hoog het pensioenkapitaal is. Met dat eindkapitaal kopen zij op de pensioendatum de pensioenuitkeringen aan. Zij weten nu dus nog niet hoeveel inkomen zij straks ontvangen.

Een pensioen voor het gezin van de deelnemer is niet verzekerd. Aanvullend kunt u wel kiezen een nabestaandenpensioen of premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid te verzekeren.

 

Uw voordelen als werkgever

• U biedt uw werknemers een aantrekkelijke, secundaire arbeidsvoorwaarde.
• U bepaalt zelf hoeveel de pensioenregeling kost.
• U geniet een eenvoudige administratie via uw collectieve rekening-courant.
• U kunt uw medewerkers mee laten betalen aan de premie.

Wij wijzen u op het financieel risico dat uw werknemer neemt als hij belegt.
Rendementen kunnen hoger, maar ook lager uitvallen en schommelen meer naarmate de beleggingsvorm risicovoller is. Rendementen die in het verleden zijn behaald, garanderen niets voor de toekomst.

 

De hoogte van het pensioen is afhankelijk van:

1. Hoeveel pensioenpremie is betaald.
2. Hoeveel kapitaal op pensioendatum is opgebouwd met het beleggen van de pensioenpremies.
3. Hoeveel pensioen met het opgebouwde kapitaal is aan te kopen.
4. Wat de rentestand en de gemiddelde levensverwachting (sterftetafel) is op moment van pensioenaankoop.

Uw spaargeld bij de RegioBank? Dat kan vanaf nu ook in Kollum. Stellema is uw RegioBank voor Kollum e.o. Ontdekken wat uw spaarsaldo opbrengt bij Stellema?

Meer informatie?

Wilt u meer informatie, of persoonlijk met een adviseur spreken? Neem dan contact op met de klantenservice van Stellema Verzekeringen.

(0511) 45 1997